Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Elektromagnetické veličiny

Elektromagnetické veličiny


 

Název veličiny

Název jednotkySymbolRozměr
Proud ampér A A
 Náboj coulomb C A·s
 Potenciál, napětí volt V J/C = kg·m2·s−3·A−1
 Odpor, Impedance, Reaktance ohm Ω V/A = kg·m2·s−3·A−2
 Rezistivita ohm metr Ω·m kg·m3·s−3·A−2
 Kapacita farad F C/V = kg−1·m−2·A2·s4
 Permitivita farad na metr F/m kg−1·m−3·A2·s4
 Elastance reciproký farad F−1 kg1·m2·A−2·s−4
 Vodivost, admitance, susceptance siemens S Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2
 Konduktivita siemens na metr S/m kg−1·m−3·s3·A2
 Magnetický tok weber Wb V·s = kg·m2·s−2·A−1
 Magnetická indukce tesla T Wb/m2 = kg·s−2·A−1
 Intenzita magnetického pole ampér na metr A/m m−1·A
 Indukčnost, permeance henry H V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
 Reluktance reciproký henry H−1 kg−1·m−2·s2·A2
 Permeabilita henry na metr H/m kg·m·s−2·A−2
 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved