Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Motory / Synchronní motor

Princip - Synchronní motor

Konstrukce statoru struktura je stejná pro synchronní i asynchronní motory. Synchronní rotor má vyčnívající magnetické póly. To být permanentní magnety (v malých motorů) nebo elektromagnety.Rotor má dva nebo více pólových párů a může být použit také pro nízkootáčkové motory.Typický synchronní motor se sám neroztočí při připojení k síti. Důvodem je setrvačnost rotoru vysoká rychlost točivého magnetického pole. Rotor musí dostat vnější pomoc, aby získal stejné otáčky jako točivé pole.  Synchronní motory s vlastním spouštěním jsou konstrupvány pro pohon z frekvenčních měničů a jsou používány pro náročné průmyslové aplikace. Frekvenční měniče musí mít speciální software určený pro synchronní motory . Existují motory, které mohou být spuštěny pomocí startovacích vinutí, které způsobí, že motor funguje, jako by to měl zkratovaný klecový rotor.


Synchronní motor s permanentními magnety

1. Účinny mag. tok

2. Uzavřený mag. tok

3. Permanentní magnety

4. Distanční deska (nemagnetická)

5. Startovací klec


Konstrukce rotoru vynucuje plně synchronní provoz, tedy bez skluzu. Když se motor zatíží, vzroste vzdálenost mezi póly rotoru a póly s točivým polem. Rotor se pak otáčí  s jistým úhlem (úhel zatížení)  "za" točivým polem. Synchronní motory běží s konstantními otáčkami bez ohledu na zatížení, ale nezvládnou větší zatížení, než který dovolí startovní výkon mezi rotorem a magnetickým polem. Pokud zátěž překročí startovní výkon, vypadne motor z jeho synchronních otáček a zastaví se.

V přímém satartu ze sítě je motor, při dosažení plných otáček, synchronizován s frekvencí sítě. V obvyklém případě při pohonu z frekv. měniče se frekvence zvýšuje ve vhodné době náběhu. Je-li motor je napájen z měniče, který je přizpůsoben pro synchronní pohon, je rotor synchronizován již od 0,7 Hz   Otáčky motoru jsou pak přesně proporcionální frekvenci. Pro čtyřpólový motor jsou otáčky motoru přesně 30 rpm/Hz, tedy přesně 1500 ot /m při 50 Hz.


Zátěžový úhel Zátěžový úhel a moment jako funkce úhlu rotoru

 
 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2018. All rights reserved