Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Motory / Asynchronní motor / Formy ochrany

Motory - formy ochrany

IEC 34-5   Ochrana proti dotyku

IEC 529    Evropská specifikace (ECC) ochrany proti vodě

Označení IP nasledováno dvěmi číslicemi

První číslice označuje ochranu proti dotyku

0 Nechráněno
1 Ochrana proti předmětům >50 mm

2

Díly pod napětím a pohyblivé díly uvnitř pláště nemohou přijítdo kontaktu s prsty.   Malé pevné cizí předměty (průměr více než 12 mm) nemohou vniknout pod plášť.
3 Ochrana proti pevným předmětům Φ >2,5 mm

4


Díly pod napětím a pohyblivé díly uvnitř pláště nemohou přijítdo kontaktu s nářadím, drátem nebo podobným předmětem silnějším než 1 mm. Malé pevné cizí předměty (průměr více než 1mm) nemohou vniknout. Pro vnější ventilátor a drenážní odtok je však stupeň 2 dostatečný.

5


Díly pod napětím a pohyblivé díly uvnitř pláště jsou plně chráněny proti dotyku. Škodlivému usazování prachu je zabráněno.  Vniknutí prachu není zcela zabráněno ale neděje se to v té míře, aby zařízení nefungovalo.
6 Plně utěsněno proti prachu

 

Druhá číslice udává ochranu proti vodě

0

Žádná ochrana

 
1
Ochrana proti kapající vodě, odpovídající 3-5 mm deště za minutu během periody 10 minut. Předpoklad je, že zařízení je ve své normální poloze.  
2
Stejné jako (1) ale zařízení je skloněno 15 stupňů proti své normální pracovní poloze a je umístěno ve čtyřech různých pozicích.
 
3
Ochrana proti vodě, která stříká na zařízení. Zařízení je chráněno proti množství 10 litrů/minutu a tlaku 80-100 kN/m2  během nejméně 3 minut a na vzdálenost 3 metry.  
4
Stejné jako (3) ale zařízení je chráněno proti stříkáni ze všech směrů.  
5
Ochrana proti vodnímu paprsku. Voda stříká z trysky  průměru 6,3 mm a proudem 12,5 litrů za minutu a pod tlakem 30 kN/m2 během 3 minut a na vzdálenost 3 m.  
6

Ochrana proti vodnímu paprsku. Voda stříká z trysky  průměru 12,5 mm a proudem 100 litrů za minutu a pod tlakem 100 kN/m2 během 3 minut a na vzdálenost 3 m.

 
7
Skyddat mot intrång av vatten, utrustningen skall klara av att sänkas till ett djup av 1 meter för en tid av 30 minuter.  
8
zařízení je chráněno proti ponoření do vody za podmínek, které udává výrobce.
 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2018. All rights reserved