Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Motory / Asynchronní motor / Účinnost

Účinnost asynchonních motorů

Úspora energie

Elektrické motory tvoří velkou část celkové spotřeby elektřiny a v průmyslu se odhaduje, že elektrické motory tvoří 60 až 70 procent spotřeby elektřiny. I mimo průmyslu se využívají elektrické motory pro různé účely, jako jsou ventilátory, klimatizační jednotky a čerpadla. Protože mnoho z elektrických motorů v provozu dlouhou dobu během roku, je důležité zvolit elektrické motory s vysokou účinností, čímž se sníží náklady na elektrickou energii.

Od roku 1998 se používá systém klasifikace a označování pro nízkonapěťové motory na střídavý proud. Motory jsou rozděleny do různých tříd účinnosti ve spolupráci mezi EU a evropskou organizací výrobců motorů a silové elektroniky CEMEP.

V roce 2008 byl zaveden nový standard pro klasifikaci třífázových asynchronních motorů IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Tato klasifikace nahrazuje předchozí klasifikace z CEMEP a to znamená, že
motory byly rozděleny do tříd účinnosti EFF1, EFF2 a EFF3 kde EFF1 motory měly nejvyšší účinnost.

Třídy jsou nyní  IE1 a IE2 a IE3 . Třída IE3 má nejvyšší účinnost.

Nová klasifikace je následující:


IE1

Zahrnuje motory se standardní účinností , které zhruba odpovídají tomu, co byly dosud EFF2 motory. Hodnoty účinnosti pro motory EFF2 jsou u IE1 upraveny pro nový standard pro měření efektivnosti.
   

IE2

Zahrnuje motory s účinností, která dosud odpovídala EFF1. Hodnoty účinnosti EFF1 jsou pro IE2 upraveny pro nový standard pro měření efektivnosti.
   

IE3

Zahrnuje motory, které mají ještě vyšší účinnost. (v USA zvané Premium Efficiency) 

Všechny motory od 1. ledna 2012 musí mít účinnost alespoň třídy IE2V kroku 2 návrhu nařízení se vyžaduje, aby všechny elektrické motory od 1. ledna 2015měly účinnost alespoň třídy IE3.


IEC je také zvažuje za zavedení třídy IE4, kde bude požadavek, aby ztráty v motoru, které jsou akceptovány ve třídě IE3 se snížily o 15%.

Klasifikace platí pro jednorychlostní trojfázové motory s parametry:

  •  Jmenovité napětí do 1000 V
  •  Jmenovitý výkon mezi 0,75 a 375 kW
  •  2, 4 nebo 6 pólový


Klasifikace se nevztahuje na motory, které jsou výhradně určeny, a že mohou být použity pouze s frekvenčním měničem a motory, které jsou plně integrovány s poháněným zařízením, jako u některých čerpadel, ventilátorů, kompresorů, a proto nemohou být zkoušeny samostatně.

Starý standard pro výpočet učinnosti motorů byl nahrazeny novou normou IEC 60034-2-1 která vstoupila v platnost v září 2007. Tento nový standard známý jako EN 60034-2-1 platí jako mezinárodní standard.
To znamená, že nová pravidla vstoupila v platnost pro stanovení ztrát a účinnosti motorů.

Nové limity účinnosti pro různé velikosti motorů tříd IE1 a IE2 a IE3 jsou uvedeny v IEC 60034-30. Rozdíly v účinnosti motoru pro 4-pólové motory ve třídách IE1 a IE2 a IE3 jsou znázorněny na obrázku níže.


Minimální účinnost pro 4-pólové motory IE1 - IE3

Zákon o ekologickém designu pro energetické spotřebiče začal platit v Evropské unii dne 1. května 2008. Nové předpisy navržené Výborem pro Eco-design budou pokrývat širokou škálu produktových kategorií.Návrh ekologického designu pro elektromotory předložený v lednu 2009 uvedl, že prvním krokem v tomto nařízení je :


V následujících tabulkách jsou uvedeny minimální účinnosti u IE2 a IE3 motorů s 2, 4 a 6 póly, od 0,75 do 375 kW.

 IE2
Výkon  kW Minimální účinnost %
  2-pólové 4-pólové
6-pólové
0,75 77,4 79,6 75,9
1,1 79,6 81,4 78,1
1,5 81,3 82,8 79,8
2,2 83,2 84,3 81,8
3 84,6 85,5 83,3
4 85,8 86,6 84,6
5,5 87,0 87,7 86,0
7,5 88,1 88,7 87,2
11 89,4 89,8 88,7
15 90,3 90,6 89,7
18,5 90,9 91,2 90,4
22 91,3 91,6 90,9
30 92,0 92,3 91,7
37 92,5 92,7 92,2
45 92,9 93,1 92,7
55 93,2 93,5 93,1
75 93,8 94,0 93,7
90 94,1 94,2 94,0
110 94,3 94,5 94,3
132 94,6 94,7 94,6
160 94,8 94,9 94,8
200 95,0 95,1 95,0
375 95,0 95,1 95,0
   IE3
Výkon kW  Minimální účinnost %
  2-pólové 4-pólové 6-pólové
0,75 80,7 82,5 78,9
1,1 82,7 84,1 81,0
1,5 84,2 85,3 82,5
2,2 85,9 86,7 84,3
3 87,1 87,7 85,6
4 88,1 88,6 86,8
5,5 89,2 89,6 88,0
7,5 90,1 90,4 89,1
11 91,2 91,4 90,3
15 91,9 92,1 91,2
18,5 92,4 92,6 91,7
22 92,7 93,0 92,2
30 93,3 93,6 92,9
37 93,7 93,9 93,3
45 94,0 94,2 93,7
55 94,3 94,6 94,1
75 94,7 95,0 94,6
90 95,0 95,2 94,9
110 95,2 95,4 95,1
132 95,4 95,6 95,4
160 95,6 95,8 95,6
200 95,8 96,0 95,8
375 95,8 96,0 95,8

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved