Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Motory / Asynchronní motor / 1F motor

Jednofázový motor

Aby se jednofázový motor sám roztočil, je třeba v něm vytvořit točivé magnetické pole.  V třífázovém motoru točivé magnetické pole vznikné pomocí třífazového proudu, kde jednotlivé fáze jsou fázově posunuty o 120°. V jednofázovém motoru se vytvoří točivé mg. pole pomocí pomocného vinutí, ve ktérém vytvoříme magnetické pole fázově posunuté proti mg. poli v hlavním vinutí. Toto posunutí lze vytvořit několika způsoby. 1F motory se dělí dle způsobu vytváření tohoto fázového posunutí.

1F motor s provozním kondezátorem

Kondenzátor s nízkou kapacitou je permanentně připojen v sérii s pomocným vinutím. Startovní moment je nižší u motorů s rozběhovým kondenzátorem. Provozní výkon je dobrý. Toto řešení je běžné např. u ventilátorů a centrifugálních čerpadel.

 

1F motor se startovním a provozním kondezátorem

V tomto případě je motor vybaven dvěma kondenzátory, přičemž jeden se po rozběhu a dosažení požadovaných otáček odpojí - např. pomocí odstředivého rozpínacího kontakt nebo pomocí relé. Kondenzátory
jsou dimenzovány optimálně jak pro start, tak pro normální provoz.

 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2018. All rights reserved