Pohonnatechnika.cz

 

Domů / Nákup techniky / Nákup motorů

Nákup motorů

Při nákupu elektrických motorů je energie motoru důležitým faktorem

Motory nižší než IE2 jsou pro průmyslové použití nevhodné.

Výpočet úspory energie

Pořizovací náklady nového motoru jsou poměrně nízké v porovnání s náklady na provoz.

Když je elektrický motor v provozu nepřetržitě po dobu 8-12 týdnů, náklady na spotřebu energie se vyrovnají investičním nákladům. Je tedy dobrý důvod, proč si vybrat motor s vysokou účinností. I když cena je až 30 procent vyšší pro motor s vysokou účinností,  než za nízko efektivní motor, v mnoha případech se náklady vrátí již v prvním roce prostřednictvím snížení nákladů na energii. Pro seriózní výpočet celkových nákladů během životního cyklu je třeba započítat veškeré náklady. Tento výpočet se nazývá LCC (Life cycle cost) - Celkové náklady na motor po dobu jeho životnosti. (Podobně lze vypočítat LCC pro většinu technických zařízení) Do výpočtu nákladů životního cyklu (LCC) pro elektrický motor bude započítán provoz a náklady na údržbu.

V programu pro energetickou účinnost, který se zaměřuje na energeticky intenzivní podniky jsou včetně požadavku, že společnosti musejí yavést rutiny pro nákup energeticky náročných zařízení. Při koupi nového vybavení, společnosti musí nakoupit energeticky efektivní zařízení. Existují dvě varianty.

První je, že společnost se rozhodne koupit vybavení nejvyšší třídy energetické účinnosti, kde dodatečné náklady na energeticky účinné možnosti budou splaceny do tří let. Hodnocení účinnosti je v současné době pouze pro elektromotory. Pokud zvolíte tuto možnost, není třeba provádět žádné LCC výpočty.

Druhá varianta zahrnuje provedení LCC výpočtů pro nejméně dvě alternativní zařízení, konvenční a nejméně jedno energeticky vysoce účinné. provede se výpočet doby splácení za extra náklady. Základním požadavkem je v tomto případě, že energeticky vysoce účinná možnost by měla být vybrána, pokud doba splácení pro příplatek je meně než tři roky.

Některé příklady možného obsahu nákupních postupů:

  • Úplný LCC výpočet a výpočet návratnosti dodatečných nákladů pro každý jednotlivý nákup energeticky náročného zařízení. (Sem spadají dle definice náročná elektrická zařízení, používajíci více než 30 MWh elektrické energie za rok.)

  • LCC výpočet pro tři roky dělat v každém nákupu, zároveň kompletní LCC nástroj bude k dispozici, pokud kupující chce vidět účinek s ohledem na životní cyklus.

  • LCC výpočty pro typové zařízení musí být vytvořeny. Takovým zařízením se myslí motory, čerpadla, ventilátory, systém stlačeného vzduchu a osvětlení.

  • Úplné LCC výpočty se provádí při každé strategické změně v technologii 
     
  • Informace o životním cyklu a nákladech jsou sestaveny a pravidelně hlášeny vedení podniku a příslušným pracovníkům 
     
  • Všichni příslušní pracovníci jsou vyškoleni ohledně nákladů za životní cykl a o strategické volbě technologie pro zvýšení kompetence,schopností a povědomí.

Přečtěte si o Účinnosti motorů a příslušné direktivě EU

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved