Pohonnatechnika.cz

 

Domů / Nákup techniky

Veřejné zakázky pro techniku 1

Veřejné zakázky pro techniku - jedná se o nabídkový proces který stimuluje a urychluje vývoj nové techniky. Cílem je získat nové produkty, system nebo procesy, které vyhoví podmínkam kupujícího lépe, než produkty, které jsou běžně na trhu.
Obrázek ukazuje příklad jak mohou vypadat kroky při Veřejných zakázkách pro novou techniku.

1.
Předběžná studie,
2
. Vznik skupiny zadavatelů,
3.
 Formulování specifikace,
4
. Nabídková řízení odeslaných a obdržených nabídek, přezkoumání,
5
. Vítězové z podaných nabídek jsou jmenováni,
6
. Informace o vítězném návrhu je oznámena potenciálním zákazníkům.

Veřejná zakazka může být nástrojem pro zahájení změny na trhu, a pro vznik a rozšíření nových a účinných technologií (nové výrobky, systémy a procesy). Nestačí však jen vyvíjet nové technologie.Vývoj musí následovat sérii opatření pro šíření a využívání nových výrobků, systémů a procesů, a požaduje, aby zadavatel technologických zakázek měl dobré znalosti trhu a vynikající kontakty v oboru.

Skupiny zadavatelů a objednavatelů mají vyjednávací sílu.

Spojením skupin objednavatelů lze získat vyšší profil prostřednictvím většího nákupního objemu a tím lepší pozici pro ovlivnění výrobce. Výrobci zase mají jiné důvody k účasti v soutěžích o technologické zakázky. Mohou získat například  nové trhy a získat pozornost pro své produkty, což je jinak extrémně drahá záležitost.

Jak se provádí Veřejné zakázky pro novou techniku?

Tuto soutěž lze provádět mnoha způsoby. Zde popíšeme soutěž v hrubých rysech, jak je obvyklé ji provádět.

Předběžná studie a specifikace požadavků:

Obvykle taková soutěž začíná předběžnou studií aby se prozkoumal trh a zjistilo se jaký potenciál pro zlepšení existuje. Časně se naváže kontakt s celou řadou klientů, kteří mohou mít zájem na dosažení pokroku a pořizení nové vylepšené techniky. Skupina objednavatelů formuluje požadavky, které chtějí, aby výrobek nebo systém splňoval. Na úroveň požadavků je nejlépe přizvat odborníky v dané oblasti. Problém je požádat o dostatečně náročné požadavky tak, aby bylo dosaženo technologického skoku, ale ne zase tak těžké, aby výrobci technologii nezvládli. Požadavky jsou obvykle rozděleny do  kritérií vlastností, které produkt musí splňovat a kritérii vlastností, které by měl splňovat.. Požadavky, které musí být splněny jsou podmínkou pro další účast v soutěži, zatímco plnění flexibilních kritérií pro zadání zakázky má pozitivní vliv na posuzování návrhu.
Požadavky mohou zahrnovat vše od energetické účinnosti, ceny a servisu, životní prostředí, ergonomii a vzhled.

Pozvání

Když specifikace a nabídkové dokumenty jsou připraveny vyzvou se všichni dodavatelé / výrobci na trhu k účasti na zadávání soutěže - veřejných zakázek. Výrobci mají určitou dobu k podání nabídky,  ve které popisují, do jaké míry jsou schopni splnit požadavky. Výrobci kteří zřejmě splňují požadavky, získají další čas na vývoj prototypu. Prototypy se vyhodnotí a následně otestují v laboratoři a /nebo v terénu.


Kupující skupina jmenuje jednoho nebo více vítězů

Prototyp, který splňuje požadavky je prohlášen za vítěze. Vítězem může být jeden nebo více výrobců, může být jmenován jako vítěz. Kupující skupina dělá zprávu a v některých případech úřady pro energetiku mohou přijít s pobídkovou investicí pro několik prvních produktů aby se zvýšil zájem. Kupující skupina a výrobci rozšíří informace o nové technologií aby vzšší počet zákazníků požadoval nové technologie. Ve většině případů vede tento postup k novým a  efektivním řešením. Mnohé výrobky, systémy, atd. je třeba rozvíjet i po ukončení soutěže a v neposlední řadě výrobci, kteří nesplili všechny požadavky musí zlepšit své výrobky aby udrželi krok s vývojem.
 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved