Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Způsoby regulace

Druhy regulace Frekvenčních měničů

V/Hz

V tomto režimu se zvyšuje napětí a frekvence do motoru lineárně. Otáčky rotoru závisí na požadovaném momentu na hřídeli. V/Hz je často nazýván režimem "otevřené smyčky", protože nevíme, co se skutečně děje na rotoru. A protože nevíme, kde je rotor, nemůžeme ani dobře řídit moment. Regulovat moment v tomto režimu se nedoporučuje, ale v závislosti na aplikaci můžete získat slušnou kontrolu až do  cca 5 Hz. Typická nepřesnost je 1-5%.   V / Hz používáme pro jednoduché aplikace, jako jsou čerpadla a ventilátory.


Sensorless vektor – vektorový režim bez zpětné vazby

V případě tohoto režimu se používá matematického modelu motoru založeného na datech motoru. Tento adaptivní model lze pak porovnat s referenčním modelem a tím získat chybový vektorový signal. Jinými slovy, se vypočítá, jak daleko za rotorem se nachází točivé magnetické pole statoru. Tato chyba se předá PI regulátoru, který pak kompenzuje chyby. Tento model motoru umožňuje získat přibližně řízený moment, ale je to stále jen výpočet/odhad. Momentová regulace je možná pro jednoduché aplikace, kde nepotřebujete plný točivý moment až na nulu. Lze říci, že lze získat slušné řešení až do 1 Hz. Nepřesnost otáček je v tomto případě je 0,1-0,5%. Bezsenzorový vektorový režim se používá např. u extruderů.Closed loop vektor – vektorový režim se zpětnou vazbou

Zde máme zpětnou vazbou od rotoru pomocí encoderu, což znamená, není potřeba počítat, jak velká je chyba vzhledem k statoru točivého magnetického pole. V tomto případě se porovnává skutečná hodnota otáček pomocí snímače rychlosti (encoderu) porovná se s nastavenou, požadovanou hodnotou a kompenzace se odešle do PI regulátoru. Když v tomto režimu nemusíme počítat otáčky rotoru, ale máme přesná data, máme i plnou kontrolu nad točivým momentem až do nulové rychlosti. To nám dává rychlost přesnost 0.01-0.05%. Closed loop vektor-ového režimu se používá pro aplikace, kde byl dříve stejnosměrný motor, kde máme vysoké nároky na točivý moment a  přesnost otáček, jako jsou papírenské stroje, tiskařské lisy, válcovací stroje a vyspělé navíjecí a odvíjecí aplikace.


Direct torque control DTC - Přímé řízení momentu

Metoda byla popsána již v roce 1985.Princip je docela odlišný od vektorového řízení.
Přímé řízení momentu (DTC) je metoda používaná ve frekvenčním měniči pro řízení momentu (a tak i rychlosti)  3f asynchronních elektromotorů. Jedná se o výpočet odhadu točivého momentu motoru a magnetického toku na základě měření napětí a proudu v motoru.

Vysoká účinnost a nízké ztráty. Ztráty jsou minimalizovány, protože tranzistory jsou zapojeny pouze v případě potřeby pro
   udržení  mag. toku  a točivého momentu a ve svých hranicích.
točivý moment a tok lze změnit velmi snadno změnou reference.
• Neexistují žádné PI regulátory proudu. Není třeba žádný tuning řídících obvodů.

Více


 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved