Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Více motorů a jeden měnič

Více motorů a jeden měnič

 

Lze k měniči připoji více motorů? To je často kladená otázka.

Odpověď : Na jeden měnič se běžně a bez problémů připojí více motorů. 

Základní pravidlo : Zvolit měnič dle celkového proudu všech motorů. Výstupní proud měniče musí pokrýt potřebu proudu všech motorů dohromady.  Nesčítejte vykony ale proudy.

Řízení motorů bude v běžném V/Hz  módu.  Vektorový nebo sensorless vektorový mód nelze použít.

 

 

Proudové dimenzování měniče Celkový proud motorů musí být menší než maximální výstupní proud měniče
   
Způsob regulace Pouze Volt-Hertz
   
Motorová tlumivka Tlumivka - Indukční cívka mezi měničem a motory je vždy třeba. Tato indukčnost omezuje dU/dt a tím i svodové proudy a chrání proti spojovým přepětím, které se indukují při zapnutí a vypnutí díky induktanci motorových vinutí.
   
Délky kabelů kmotorům Celkový součet všech délek k jednotlivým motorům
   
Motorová ochrana Při více motorech připojených k výstupu jednoho měniče nemůže měnič účinně motory chránit. Proto je třeba použí separátní motorové ochrany nebo termistorové ochranné relé pro každý motor
   
Všechny motory jsou stejně velké  Točivý moment je stejný pro všechny motory a vlastnosti momentu jsou stejné
   

Všechny motory nejsou stejně velké

Při velkých rozdílech ve velikosti motorů mohou nastat problémy při startu. To díky tomu, že menší motory mají větší statorovou impedanci a tí i větší úbytek napětí na statorovém vinutí.

Praxe ukazuje, že při poměru 1:4 mezi velikostí motorů je startovací moment 70% štítkového momentu. Pokud moment nestačí, je třeba větší motor.

Myslete na to, že menší motory budou startovat pomaleji v důsledku většího skluzu.

   
Otáčkové poměry Motory s různými otáčkami - např. 1440ot/min  a 2880 ot/min mají různý počet pólů. Poměr otáček 1:2 je dodržen během změn otáček. Přesnost je ovšem závislá na zatížení motoru a skluzu.
   

Zapínání a vypínání jednotlivých motorů.

 Při zapínání je třeba nepřekročit maximální proud měniče. Je výhodné mít zatížení měniče aspoň 40%. Tato minimální doporučená zátěž  pomáha udržovat výstupní napětí měniče v okamžiku připnutí jednotlivého motoru.

Poznámka: Při připojení motoru tento nesmí být v oblasti zeslabeného pole jelikož motor, který připojujeme startuje se zeslabeným akceleračním momentem.

   

Paralelní kabely k motorům přinášejí svodové kapacity a tím i nárůst svodových - plíživých proudů.

Doporučuje se připojit indukčnost rovnou za měnič.

Důvody jsou nasledující :

  • Riskujeme, že překročíme hraniční hodnoty pro svodové proudy a tím by přestalo platit CE-označení.
  • Tepelná ochrana motorů nebude pracovat spolehlivě.

 

 Připojení na výstup měniče

K měniči připojený motor je možné odpojit stykačem nebo motorovým chráničem. Běžný moderní měnič se nepoškodí, když se odpojí motor.  Myslete však na to, že při odpojení induktivní zátěže (motoru) vzniknou velmi vysoká napětí. Tato přepětí mohou zapříčinit, že měnič se zastaví a my dostaneme alarm - přepětí na motoru (overvoltage). Tato funkce běžně chrání kondenzátory měniče před přepětím např. při velmi rychlém brzdění motoru, kdy se energie vrací do měniče a je třeba ji nějak spotřebovat. Buď vratit do sítě nebo přeměnit na teplo v brzdovém rezistoru.

Přepětí lze zabránit motorovou cívkou - viz filtry.

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved