Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Přípravné vyšetření podmínek

Přípravné vyšetření podmínek

Dobrá příprava před zahájením projektu z hlediska dimenzování a instalace je důležitý krok ke zdařilému výsledku. Obojí – jak dimenzování tak instalace se vzájemně ovlivňují a je dobré na to myslet. Instalaci FM je vždy třeba provádět s ohledem na ostatní instalaci. Je třeba instalaci vidět jako celek a ne jako izolovanou část zařízení.  FM je potenciální zdroj rušení a risk rušení lze omezit již v přípravě instalace. Díky měniči nesmí vzniknout nové problémy, které by mohly být větší než původní, které se měly vyřešit.

Předběžný průzkum musí zodpovědět následující otázky:

  • Kde bude měnič umístěn
  • Které přístroje citlivé na rušení budou nablízku
  • Které cesty pro položení kabelu existují a jaké kabely se tam již nacházejí

 

Dříve, než se podrobněji podíváme na tuto přípravu, musíme určit velikost motoru, měniče, kabelů a napájení.   Když je toto hotovo, můžeme pokračovat s vyšetřením podmínek pro instalaci.

Když jsme zjistili, jak je okolni zařízení zkonstruováno, podíváme se na instrukce od výrobce pro instalaci měniče.  Pokud se jedná o zcela novou instalaci, je poměrně jednoduché sladit instalaci s požadavky na EMC.

 Pokud ovšem budeme provádět instalaci v již stávajícím starším  zařízení můžeme si s výsledky vyšetření a požadavky na instalaci od výrobce udělat jasnou představu, co je třeba k úspěšné instalaci. Často zjistíme, že instalace je obsáhlejší a dražší, než jsme původně očekávali, protože jsme podcenili konsekvence EMC.

Při instalaci měniče je třeba zachovávat instrukce od výrobce. Pokud tyto instrukce nedodržíme, neplatí CE-značení.  Existuje dnes mnoho instalaci fr. měničů, které nemají platné CE-označení, jelikož instalace nesplňuje EMC.   Získat CE-označení je často drahý a obtížný proces.  Mějte na mysli, že zařízení, které nema platné CE se nesmí používat.

Proč máme být pozorní a důslední  při instalaci měniče z pohledu EMC?

Měnič je potenciální rušivý prvek a jeho výstup vytváří mnohem větší rušení než jeho vstup (napájení). Jelikož měnič pracuje s PWM, tvoří jeho vystupní napětí pulzy s velmi strmými hranami. To produkuje vysokofrekvenčnú rušení v pásmu přes 100 MHz. Tato rušení nalezneme na vstupu i výstupu měniče.

Mezistupen měniče je často vybaven tlumivkami, které tlumí zpětné působení výstupu na vstup. Největším zdrojem rušení jsou motorové kabely. Ty napajejí motor pulzy, které mají pri napájecím napětí 400V amplitudu 540V. Vzhledem k tomu, že impedance motoru a kabelů není ideální, dochází k odrazům napětí u kabelů délky přes 10m. Tím mohou vznikat napěťové špičky přesahující 1000V.

Pokud je asynchronni motor připojen nestíněným kabelem, bude tento kabel fungovat jako anténa a bude šířit rušení.
V zařízení vznikají také kapacitivně vázané proudy. Pokud je napájecí kabel položen na instalačním žebříku nebo poblíž uzemněných kovových ploch, dostane se část proudu zpět na vstup měniče přes PEN obvody transformatoru/centrály.

Dnes nalezneme mnoho instalací s FM, které jsou příčinou rušení čidel, řídících systémů, datové komunikace ap. Při bližším zjištění se ukáže, že příčinou jsou nedostatky v instalaci z hlediska EMC.

EMC problematika je obsáhlá oblast.  Dále na těchto stránkách naleznete základní informace v souvislostech s fr. měniči.

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved