Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Princip frekvenčního měniče

Princip frekvenčního měniče

První, klasický princip je použití pulzně šířkové modulace (PWM) 
Elektrické napětí, které vyrobí měnič a dodává ho do motoru,  je řada pulzů s proměnnou šířkou. Tato metoda je nejvíce rozšířená, má ovšem své nedostatky z důvodů vysokých nároků na zajištění EMC kompatibility,  jsou třeba speciální sníněné kabely, výstupní filtry. Technika poškozuje ložiska v motorech a poháněném zařízení. Vzdálenost mezi měničem a motorem je limitována, lze ji ovšem značně prodloužit pomocí kvalitních filtrů. To vše má ovšem negativní vliv na celkovou účinnost pohonného systému.
Čím vyšší nároky na přesnost regulace máme, tím vyšši potřebujeme frekvenci (Switch frequency) spínání bloku výkonových tranzistorů na výstupu měniče. Tím ovšem vzrůstají ztráty v měniči.
Pro celkovou účinnost systému je třeba vzít ohled na CELÝ řetěz systému – účinnost měniče, účinnost filtru,  ztráty v kabelu, ztráty v motoru a samozřejmě mít  velmi dobrý navrh systému.  (Neodborně navržený pohonný systém zvýší náklady na provoz více než nevhodně použité díly systému)    
Tuto technologii nabízeji dnes všichni výrobci měničů.

Více najdete zde

 

Druhý princip je použití  Přímé regulace momentu.  (Direct Torque Control)
Výstupní tranzistory měniče nepřepínají dle pevně stanoveného vzoru, ale jen v případě, když je třeba moment změnit. To se děje hysterézním řízením magnetického toku v motoru. V tomto případě máme vysoce přesnou regulaci odpovídající spínací frekvenci 30 kHz u běžného měniče, ovšem se ztrátami odpovídajícími pouze spínacímu  knitočtu 2-3 kHz. Účinnost systémů s použitím této techniky je tedy nezanedbatelně vyšší. Odpadá výstupní filtr, menší ztráty v kabelu, vyšší účinnost motoru. Řizení a regulace systému jsou velice přesné i bez použití encodéru jako zpětné vazby – což je jinak třeba u plnohodnotného vektorového módu u měniču  s PWM technologií.
Měniče jsou výhodnější z hlediska jednoduššího dosažení EMC kompatibility,  stačí běžné kabely typu FKKJ,  je možná podstatně delší délka kabelů.
Tuto technologii dnes nenabízí každý výrobce.

Více najdete zde

 

Třetí princip je generování čisté 3F sinusovky pomocí speciálního, patentovaného algoritmu.
Jediný výrobce těchto měničů již 20 let bojuje o přežití a majitelé  do podniku pumpují stále nové peníze.  Nevýhodou těchto měniču je nižší účinnost, maximální výstupní výkon 15 kW a nejistota budoucnosti podniku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved