Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Přestavba stávajícího pohonu

Přestavba stávajícího pohonu motoru

Frekvenční měniče nám dávají možnost získat mnoho výhod při přestavbě systému s přímým pohonem motorů. Příkladem je úspora energie při výměně regulace průtokovým ventilem za systém s regulací otáček s měničem.

Pokud se průtok sníží zaškrcením ve ventilu, sníží se trochu přikon motoru pohánějícího čerpadlo. Pokud se ovšem sníží otáčky z maxima na polovinu, sníží se příkon na jednu osminu. (čerpadlo ma kvadratickou křivku momentu)


Při zjištění kolik čerpadlových a ventilačních instalací máme aktivních, vidíme rychle jaké úspory energie můžeme dosáhnout přestavbou na systémy s regulací otáček.

Často je velmi lákavé zvýšit průtok ve stávajícím zařízení zvýšením otáček pohonného motoru. Avšak pokud zvýšíme otáčky např. o 10% pro čerpadlo, vzrosté moment o 20%. Energetická potřeba motoru stoupne o 30%, ale pokud motor pracoval při štítkové frekvenci 50 Hz, musíme také kompenzovat pro zvýšenou frekvenci. Spotřeba tedy stoupne spíše o 40%. Podívejte se na stránku s přikladem výpočtu pro kvadratický moment.

Občas narazíme na přiklady, kdy takové zvýšení průtoku funguje bez problémů. To ale neznamená, že naše matematika je špatná, ale proto, že motor byl od začátku silně předimenzovaný. Pak ovšem byl dosavadní pohon neefektivní.

Problém, který se při přestavbě může vyskytnout je, že systém začne při určitých frekvencích rezonovat. To by vedlo k mechanickým haváriím. Pomoc je snadná - moderní měniče jsou vybaveny možností vyloučit zvolené frekvence nebo pásmo frekvencí z regulace.

 

 

Když nahradíme stavající přímý pohon motoru frekvenčním měničem, existuje pár bodů, na které je třeba myslet:

  • Stačí stávající chlazení motoru, když snížíme otáčky motoru?

  • Stačí stávající moment motoru pro zátěž, pokud budeme pracovat nad štítkovou hodnotou otáček motoru?

  • Co znamená eventuelní zvýšení otáček pro stávající ložiska a intervaly mazání?

  • Zvládnou stávající motorové kabely přepětí, která vznikají na pohonech s fr. měniči?

  • Má kabel 3 fázové vodiče a stínění? Důležité pro minimalizování napěťových nesymetrií a s tím souvisejících ložiskových proudů v motoru.

  • Má stávající stínění kabelu dostatečně nízkou impedanci aby kapacitivní svodové proudy se svedly skutečně do měniče a nešířily se celým zařízením.

  • Jsou stávající motorové kabely položeny na instalačních žebřících společně se signálními kabely, které by mohly být rušeny?

  • Je třída izolace stávajících motorů dostatčná, aby motor vyhovoval i přepětím a transientům vzniklým na měniči?

  • Jak je motor zemněn proti okolním dílů, zařízení? Je zde risk, pro vznik vysokofrekvenčních potenciálových rozdílů mezi motorem a kovovými díly poblíž?

  • Nacházejí se v blízkosti přístroje, které by fr. měnič mohl rušit. Je možné provést skutečně dobrou EMC montáž?

 


 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved