Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Polohování - Servo nebo FM?

Polohování - servo nebo fr. měnič?

Na stránce se pracuje

Polohování - co zvolit : servo nebo frekvenční měnič?


Velmi často obdržíme velmi dobrý výkon s frekvenčním měničem a standardním asynchronnim motorem, ovšem za cenu 25-30 ceny servosystému. Se správným dimenzovaním se lze velmi dobře přiblížit úrovni, které se dříve dalo dosáhnout pouye se servo technikou.

 

Srovnání : Servomotor - Běžný asynchronní motor

Teoreticky není žádný rozdíl mezi asynchronním servomotorem a běžným AC motorem. Pro získání momentu v klidu motoru potřebují oba magnetizaci a statorovou frekvenci, která je úměrná potřebě pro vytvoření momentu.

Důležitý rozdíl je, že servomotor je podlouhlý a štíhlý, aby se dosáhlo nízkého setrvačného momentu, je vinutý pro nižší napětí s nižší statorovou časovou konstantou. Pohon servomotoru má vnitřní regulační smyčku s vektorově orientovanou regulací a komplexní přenosovou funkcí s uloženými daty o motoru, která zajistí optimální rychlost a přesnost.

 

Všeobecně o polohování

Přesnost polohování, respektive jeho nepřesnost je dánamaximální odchylkou proti požadované pozici.

V praxi se používají dvě metody měření hodnot pro polohování

- Měření dráhy pomocí inkrementálního encodéru a čítače, který kontinuálně měří dráhu nebo úhel během pohybu. Měřená hodnota je použitá jako kontinuální zpětná vazba.

- Polohový senzor typu koncového spínače, fotobuňky, elmagnetického senzoru ap. ,který nám dá signál, když se dosáhne požadované polohy nebo úhlu.

Nemá velký význam s ohledem na přesnost polohování, zda použijeme jednoho nebo druhého systému.
Rozhodující pro volbu systému je počet požadovaných poloh a požadovaná flexibilita.

Měření dráhy zvolíme, když potřebujeme zastavit na definované pozici. Pro fóliování u strojů v obalové technice, kde tlak je třeba přizpůsobit poloze, použijeme s výhodou fotobuňku nebo polhový senzor.

Pozici a opakovatelnost určuje :

  • Mechanický měřicí systém, spoje,převody
  • Konstantní reakční čas pohonného systému
  • Rozlišení u inkrementálního respektive pozičního encodéru
  • Občas skluz, který je závislý na zátěži motoru

 

 Rychlostní profil

Jak při polohování s fr. měniči tak při použití servosystémů se používají rychlostní profily, které jsou vhodné pro mechanické požadavky systému.

  1. Rychlost 0-100% lze zvolit na panelu
  2. Systém vytvoří přizpůsobený profil pro krátké přesuny
  3. Vysoká dynamická stabilita s S-rampami a PI-regulací

Zaoblení ramp (plná čára) je vhodná a citlivá pro mechaniku a zvyšuje dobu životnosti a spolehlivost. Prodlužuje ale čas zrychlení o čas zaoblení - JTIME

 

 

 4. S lineárními motory lze naprogramovat vhodné pohybové profily ......

 

Na stránce se pracuje ....

 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved