Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Normy

Normy

Souhrn norem pro frekvenční měniče

NORMY ZDARMA


ČSN 60204-1

Požadavky na bezpečnost strojů - Elektrické zařízení strojů -

Díl 1: Všeobecné požadavky

ČSN 50178
Elektronická zařízení, včetně silové elektroniky a v silnoproudých elektrických zařízeních.

ČSN 61800-2

Elektrické pohonné systémy pro řízení otáček

Díl 2: Specifikace a údaje pro nízkonapěťové  systémy pro pohonné systémy se střídavým napětím a proměnnou frekvencí.

ČSN 61800-3
Elektrické pohonné systémy pro řízení otáček

Díl 3: EMC-požadavky a speciální zkouškové metody

ČSN 61800-5-1
Elektrické pohonné systémy pro řízení otáček

Díl 5-1:
Elektrická, tepelná a mechanická bezpečnost

ČSN 55011
Vysokofrekvenční zařízení pro průmyslové, vědecké a lekařské použití. (ISM zařízení)

Radiové rušení – hraniční hodnoty a měřicí metody

ČSN 61000-4-2
Zkoušky imunity proti eletrostatickým výbojům

ČSN 61000-4-3

Zkoušky imunity proti vyzařovaným elektromagnetickým polím v radiové oblasti

ČSN 61000-4-4

Zkoušky imunity proti rychlým transientům a seriím pulsů. (Burst)

ČSN 61000-4-5

Zkoušky imunity proti nárazovým pulzům. (Surge)

ČSN 55022
Zařízení pro zpracování dat  – radiová rušení - hraniční hodnoty a měřicí metody

ČSN 61000-6-1
Všeobecné požadavky - Imunita zařízení v bytech, úřadech, obchodech a podobném prostředí

ČSN 61000-6-2
Všeobecné požadavky - Imunita zařízení v průmyslovém prostředí.

ČSN 61000-6-3
Všeobecné požadavky - Emise ze  zařízení v bytech, úřadech, obchodech a podobném prostředí

ČSN 61000-6-4
Všeobecné požadavky - Emise ze zařízení v průmyslovém prostředí

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved