Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Lineární/Kvadratický moment

Linearní a kvadratický moment

Různé aplikace vyžadují různé způsoby řízení. Zde jsou popsány rozdíly mezi lineární a kvadratickým točivým momentem a jaké výhody může mít pro vás jako uživatele.


Lineární moment

Dnes existuje řada aplikací, kde se používá Frekvenční měnič pro pro řízení motorů na střídavý proud – tím se nejčasteji myslí klasický asynchronní motor. Indukční motor mění otáčky změnou napětí a frekvence na svorkách motoru. Pro motor s daty 3x400V 50Hz, to znamená, že Frekvenční měnič dodává 400V 50Hz jako maximální hodnotu, aby bylo dosaženo rychlosti, která je určena na typovém štítku.

Co se děje mezi 0 a 50 Hz?

V normálním případě jsou napětí a frekvence zavislé na sobě lineárně. To je běžné v aplikacích, kde je moment který je konstantní v závislosti na otáčkách. Příklady lineárních aplikací jsou dopravní pásy a extrudery.

 

 

Při zrychlení otáček u lineární aplikace je často třeba přidat i moment. Frekvenční měnič proto musí mít možnost k přetížení. Ve výchozím nastavení to bývá 50% navíc.Kvadratický moment


Existují aplikace, kde nechcete, nebo potřebujete použít lineární vztah mezi napětím a frekvencí. Příkladem takové aplikace jsou čerpadla nebo ventilátory. Vtěchto aplikacích je vztah mezi napětím a frekvencí kvadratický. Protože plný moment není třeba dokud se nedosáhne maximálnich hodnot otáček, je potřeba momentu velmi nízká při nízkých rychlostech a tím není treba při startu dodávat motoru extra energii.

 

Tento fakt lze využít při výběru frekvenčního měniče k aplikaci s kvadratickým točivým momentem. Máte-li ventilátor s příkonem 18,5 kW, vystačíte s měničem 15kW.

V zásadě lze říci, že můžete jít dolů o jednu velikost měniče, pokud máte aplikaci s proměnnou točivého momentu.

V tomto režimu je přetížitelnost měniče 10%.

Úspora energie

Pro další optimalizaci poměru napětí/frekvence v čerpadlovém nebo ventilátorovém provozu je speciální funkce u některých výrobců (napr. Danfoss) tzv. Režim úspory energie. Smyslem této funkce je,  že usiluje o nalezení optimálního poměru napětí na motoru v závislosti na zatížení. Nachází-li se na svorkách motoru zbytečně vysoké napětí, funkce jej sníží a naopak, (pokud je napětí pro danné otáčky příliš nízké) aby byla zachováno optimální napětí. Vysokého napětí způsobuje zahřívání motoru, a produkuje energetické ztráty.

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved