Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / EMC

EMC - elektromagnetická kompatibilita

EU vydala 3 nařízení, která řídí konstrukci, montáž a zacházení s elektrickými stroji a přístroji.

  • Strojní direktiva
  • Nízkonapěťová direktiva
  • EMC direktiva


Pojem EMC je v branži velmi dobře rozšířen. Znamená, že přístroj musí dobře fungovat ve svém elektromagnetickém prostředí. Přístroj ale nesmí sám nepříznivě ovlivňovat toto prostředí. Aby se dosáhlo tohoto cíle, existuje dnes řada standardů, které jsou v Evropě akceptovány. Např. standardy emisí, imunitní, instalační a výrobní.

Všimněte si, že EMC direktiva neudává žádné konkrétní úrovně. Standardy, které řídí konkrétní úrovně pro povolené úrovně rušení vytvořily různé oborové organizace. Takové standardy jsou uznány EU komisí a považují se za harmonizující EU direktivy. Tím, že jsou v souladu s EMC direktivou stavají se evropskou normou a tím jsou vynucené EU.  Tím pak platí pro ostatní standardy, které jsou harmonizovány s ostatními direktivami. Například standard EN 61800-3, základní standard pro elektrické pohony pro řízení otáček ss a střídavých motorů.

Co tedy znamená, že přístroj vyhovuje požadavkům EMC direktivy?
Např. že prošel řadou testů. Všeobecně přístroj, který má projít EMC testem. S ohledem na provedení přístroje budou testovány jeho připojení napájecí, signální,zemnicí. I kryt přístroje je považován za připojení přístroje.

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved