Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / 87 Hz princip

87 Hz Princip - Rozšíření pásma otáček u asynchronních motorů

Motor může být občas zatížen jmenovitým točivým momentem až do 87Hz, a může se využít o 73% více akceleračního výkonu..


Při napájení z Frekvenčního měniče dostaneme zeslabení magnetizačního pole motoru při napájení frekvencí nad 50 Hz.(otáčky se zvyšují ale nezvyšuje se napětí)

PŘÍKLAD:

Motor:
Jmenovitý výkon 4 kW
Jmenovité otáčky 1420 /min
Jmenovité napětí 230/400 V
Pripojení motoru :  D / Y

Pokud je stejný motor pripojen do delty, když je napájen z měniče do 400V, s nastavením ...

Jmenovitá frekvence = 87Hz
Jmenovité napětí = 400V

...bude mít motor plné napětí (bez zeslabení pole) pro moment i pole až do 87Hz. Viz bod B u křivky na obrázku níže.

Ztráty v rotoru při jmenovitém točivém momentu a 87Hz bude stejné, jako když motor běží dle jmenovitých údajů (protože magnetický tok ve vzduchové štěrbině je stejný). Odporové ztráty ve statoru se ale ztrojnásobily, protože statorový proud se zvětšíl o odmocninu ze 3. (√ 3)

Volba výkonu Frekvenčního měniče

Motor 4 kW / 50 Hz, delta.
Pměniče  > Pmotor  x  √ 3 = 4 x 1,73 kW = 6,9 kW
Zde byste měli vybrat FM  s 7,5 kW jmenovitého výkonu.

takže:

Jmenovitý výkon 7,5 kW
Jmenovité napětí 0 ... 400 V
Max. Výstupní frekvence 0 ... 100 Hz

 

Volba maximální frekvence má velký vliv na vlastnosti zrychlení

PMBE = JM * n2 / 91,2 * tBE

JM Setrvačnź moment motoru(rotoru) v [kgm²]

tBE Čas akcelerace v [s]

PMBE Výkon potřebný k zrychlení ve [W]


Akcelerační výkon stoupá s kvadrátem otáček (způsobeno volbou max. otáček 87 Hz místo 50 Hz)

  
Dimenzování Užití
Motor 4kW ,  50 Hz, Y zapojení, Měnič 4 kW

Pro aplikace s konstantním momentem do 50 Hz

Motor 4kW ,  50 Hz, Δ zapojení

 

 

Pro aplikaci s konstantnim momentem až do 87 Hz, např. zvedací pohony

Zeptejte se výrobce motoru ohledně kontinuálniho provozu (S1, ED 100%)


 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved