Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / 70 Hz princip

Rozšíření pásma otáček na 70 Hz a 25% zeslabení pole - 40% vyšší moment


Lze získat mnoho výhod při aplikacích pro výtahy, při 25% zeslabení pole a 70 Hz maximální frekvence:

- Získáte 40% vyšší uvolňovací a akcelerační moment aniž byste zvýšili náklady na pohonný systém.
- Získáte lepší ekonomické využití úsporou na chladícím ventilátoru pro nucené chlazení motoru nebo
  snížení výkonu motoru o jeden typový schod.

Příklad: 

Návrh pohonného systému 50Hz

(fmax = 50 Hz) a 70 Hz (fmax = 70 Hz).

1. Rozsah rychlostí 20-95 otáček na hřídeli převodovky.
2. Točivý moment 150 Mn na ose převodovky.

Provozní režimy: kontinuální pohon, ED = 100%
Žádné časové požadavky na zrychlení a zpomalení.

 

1.

 
Dimenzování systému pro 50Hz

Toto dimenzování se používá v naprosté většině stavby strojů. Při uvádění do chodu se volí druh regulace

   

2.

 
Dimenzování systému pro 70Hz S 70 Hz-dimenzováním a  25%  zeslabením pole se zvýší maximální otáčky motoru u 1,5 kW motoru z 1421 otáček za minutu (50 Hz) na 2000 otáček (70Hz).

Úprava na požadovanou provozní rychlost od zařízení kompenzovat zvýšením převodového stupně převodovky. Zvýšení převodového stupně nemá vliv na cenu, protože v obou případech se použije dvoustupňová převodovka.
 
  

  Srovnání momentu při dimenzování pro 50Hz a 70 Hz

 

 
Křivka 50 Hz Křivka 70 Hz POPIS
1 2  Běžná povolená momentová charakteristika pro motor s vlastním chlazením   (1,5 kW)
3 4  Běžná povolená momentová charakteristika pro motor s nuceným chlazením (1,5 kW)
5 6  Maximální točivý moment během 60s pro pohon s 1,5 násobným přetížením a automatickou regulací zátěže

 

Shrnutí : 40 % vyšší moment zrychlení

S dimenzováním pro 70 Hz používá motor 1,4x  vyšší otáčky. Tím se dosáhne maximálního průběžného výkonu motoru již při 50 Hz a ten bude konstantní do 70 Hz. Točivź moment se od 50 Hz snižuje proporcionálně s výstupní frekvencí měniče. Vyšší otáčky motoru se eliminují vyšším převodovým stupněm. S přizpůsobením otáček stoupne použitelný točivý moment o 40% mezi 0-50 Hz .. tedy mezi 0-68 Hz. Tím získáme 40% vyšší moment bez navýšení nákladů.


40 % vyšší rezerva pro přetížení a uvolňovací moment (pro zrychlení z nuly).

Proporcionálně s vyšším momentem zrychlení se dosáhne i vyššího maximálního momentu. (Křivky 4 a 5) a tím i 40% vyšší uvolňovací moment

O 60 % větší rozsah otáček

1,4 násobné zvýšení otáček přinese i jinou úsporu - není třeba extra ventilátor, motor se uchladí sám. Tím se zmenší potřeba zastavěného prostoru.

Zmenšení výkonu motoru o jednu velikost.
Při tomto navýšení otáček a zeslabení pole lze snížit velikost motoru o jednu velikost.  je však třeba si uvědomit vliv akceleračních času na velikost akceleračního momentu. Při zrychleních pod 0,4s nelye snížit velikost moptoru nebo měniče. 

 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved